Главная » Файлы » РМО

Тематика засідань РМО
08.13.2018, 10:00 PM

Аналіз роботи РМО

вчителів зарубіжної літератури за 2017/2018 н. р.

Проблема, над якою працює РМО вчителів зарубіжної літератури і російської мови «Створення оптимальних умов для розвитку креативності, як умови самовдосконалення учителя і самореалізації учня на основі особистісно орієнтованого навчання і виховання».

У методичному об'єднанні вчителів зарубіжної літератури беруть участь 23 учителів із 14 ЗНЗ. Всі вчителі мають вищу освіту, ____ - вищу кваліфікаційну категорію,______ – 1 кваліфікаційну категорію, ____осіб мають кваліфікаційну категорію спеціаліст, педагогічне звання «старший учитель» мають ___ осіб, «учитель-методист» -_1___ . У 2017-2018 н.р. під час атестації присвоїли педагогічне звання «старший учитель» учителю_________________ зарубіжної літератури________ учителя пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Було проведено три засідання на яких особливу увагу приділяли методиці проведення сучасного уроку зарубіжної літератури і 2 « семінара – практикума.

На засіданнях методичного об»єднання вчителів зарубіжної літератури розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу, реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти проводилися моніторингові дослідження знань учнів, обговорювалися новинки педагогічної літератури.

На базі Українсько-болгарського ліцею був проведений науково-практичний семінар - тренінг "Моделювання уроку російської мови та зарубіжної літератури в умовах розвитку електронного освітнього середовища"

Учасники переглянули фрагменти уроків учителів зарубіжної літератури району: Шишман Н.М., Дойновой Н.Л.. Топол В.І.

У 2017-2018 н.р. продовжила роботу творча група з проблеми «Дидактичний супровід уроку світової літератури як шлях формування літературної компетентності учнів».

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ З

РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (17.11.2017)

 

1. Усього шкіл: 4

 

2. Усього учасників: 5

 

3. Переможці: 3 -КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-ІІІ ступенів» 2 (ІІІ м.); КЗ «Інзівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 1 (ІІІм.);

 1. Шавков Василь Володимирович 9кл. КЗ «Нельгівська ЗОШ І-III ст.»(ІІІм.) юні знавці Біблії

з/п

Місце

Учасник

Клас

Заклад

Учитель

1.

ІІІ

Григор'єва Анастасія Василівна

8

КЗ «Інзівська ЗОШ І-ІІІ ст.» Чикало М.М.

Чикало М.М.

2.

ІІІ

Петінов Олександр Анатолійович

11

КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-ІІІ ст.»

Шишман Н.М.

3.

ІІІ

Панченко Софія Сергіївна

11

КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-ІІІ ст.»

Шишман Н.М.

 

 

Вся система роботи районного методичного об»єднання була спрямована на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу.

 

на 2018-2019 н. р.

Робота методичного об’єднання вчителів російської мови та зарубіжної літератури спланована з урахуванням моніторингу сформованості методичних вмінь та професійних навичок педагогів. Тож на 2018-2019 н.р. визначена методична проблема: «Формування ключових і предметних компетентностей учнів шляхом ефективного поєднання традиційних та інноваційних форм організації навчально-пізнавальної діяльності на уроках зарубіжної літератури та російської мови». Виходячи з цього, буде проаналізовано можливості роботи вчителя по впровадженню нових педагогічних технологій, здатності до перебудови стереотипів, які склалися раніше; на засіданнях особлива увага приділятиметься обговоренню нового Державного стандарту середньої освіти, який ґрунтується на компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах до навчання, враховує вікові особливості психофізичного розвитку дитини на кожному з рівнів освіти, орієнтується на здобуття школярами умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Проблема, над якою працюватимуть учителі, передбачає такі завдання:

• підвищення рівня професійної майстерності вчителів через організацію самоосвітньої діяльності, курсову перепідготовку, атестацію, вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду колег, участь у конференціях, семінарах, конкурсах педагогічної майстерності тощо;

• реалізація компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу шляхом використання традиційних та інноваційних технологій навчання;

• використання педагогічних методів, які сприяють формуванню ключових та предметних компетентностей учнів, передбачених новими Державними стандартами;

• визначення напрямків, форм і методів роботи з обдарованими та здібними учнями з метою їх підготовки до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт у МАН, творчих та інтелектуальних конкурсах, змаганнях.

Ураховуючи мету та завдання методоб’єднання вчителів на 2017-2018 н.р., можемо визначити основний напрямок у роботі педагогів – досконало проаналізувати питання компетентнісного підходу в навчанні та вивчити шляхи його запровадження в повсякденній шкільній діяльності.

 

Засідання районного методичного об’єднання

вчителів зарубіжної літератури та російської мови

 

Засідання №1 (серпень)

Тема: Створення оптимальних умов для розвитку креативності

1. Аналіз роботи методоб’єднання у 2017/2018 н. р. та затвердження плану роботи на 2018/2019 н. р.

(Шишман Н.М.., голова м/о)

2. Ознайомлення з нормативними документами і методичними рекомендаціями МОН України, ЗОІППО щодо викладання російської мови та зарубіжної літератури у 2018/2019 н. р.

(Ніколаєва А.В., методист РМК)

3. «Особливості викладання зарубіжної літератури у 10-ому класі:

1.3. за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407; нові підручники «Зарубіжна література» для 10 класу. Концептуальні засади підручників нового покоління (Груба Л.П., керівник динамічної групи).

2.3. Навчальна програма з російської мови (рівень стандарту) для 10-11 класів, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року. «Російська мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (авт. Баландіна Н. Ф., Зима О. В.).()

4. Обговорення вимог щодо ведення та перевірки учнівських зошитів, інструкції з ведення класних журналів.

(Шишман Н.М.., голова м/о)

5. Майстер – клас: «Використання WEB простору при вивченні зарубіжної літератури та російської мови»:

1.«СТЕМ технології в освітньому просторі.»

(Дойнова Н.Л. вчитель )

2. «ЗВИЧАЙНІ ФОРМИ РОБОТИ – НОВИЙ ПІДХІД: РОЗВИВАЄМО КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ»

(Шишман Н.М.., голова м/о)

 

6.Підготовка і проведення І (шкільного) та ІІ (міського) етапів Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури, методичний супровід написання учнями науково-дослідницьких робіт МАН з російської мови та зарубіжної літератури.

( Ніколаєва А.В.,методист РМК)

 

 

Засідання №2 (грудень)

 

Тема: Традиційні та інноваційні підходи у створенні креативної інтелектуальної особистості на уроках словесності (критичний аналіз методів, прийомів щодо створення моделі компетентної особистості)

 1. Інтеграція навчання – шлях до розвитку творчої особистості.

 

(Шишман Н.М.., голова м/о)

 1. Формування комунікативної компетентності учнів через інтегровану

систему навчання.

(Груба Л.П., вчитель)

 1. Шляхи підвищення орфографічної грамотності учнів (обмін досвідом).

 

 1. «Проблема формування читача в сучасних умовах. Буктлейлер

як один із засобів популяризації книги і заохочення до читання»

(Творча група)

 

5.Підготовка питання «Буктлейлер як засіб розвитку професійної компетенції вчителів літератури» до семінару-практикуму.

 

(Шишман Н.М.., голова м/о)

 

 

 

 

 

 

 

Засідання №3 (березень)

Тема: Пошук продуктивних форм і методів викладання української мови й літератури з метою виховання в учнів духовності й високої інтелектуальної культури. (Семінар-практикум)

 1. Круглий стіл за участю членів творчої групи та учителів зарубіжної літератури. (КЗ «КЗ Єлісеївська ЗОШ І –ІІІст.-ДНЗ»)

 

2.Відвідування й обговорення відкритого уроку Груби Л.П. (КЗ «Єлісеївська ЗОШ І –ІІІст.-ДНЗ»)

(КЗ «Єлісеївська ЗОШ І –ІІІст.-ДНЗ»)

3. Звіт учителів, що атестуються у 2018-2019 н. р. (майстер-класи).

4. Результати проведення Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури, захисту науково-дослідницьких робіт МАН (секції «російська мова» та «зарубіжна література»).

(Ніколаєва А.В., методист РМК)

2. Опрацювання нормативних документів МОН України про проведення державної підсумкової атестації із зарубіжної літератури у 9-х класах. ЗНО із російської мови.

(Шишман Н.М., голова м/о)

ЯКІСНИЙ СКЛАД УЧИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2018-2019 Н.Р.

 

У 14 навчальних закладах району працюють 23 учителів російської мови та зарубіжної літератури. Їх кваліфікаційний рівень становить:

 

Спеціаліст вищої категорії – ;

Спеціаліст І категорії – ;

Спеціаліст ІІ категорії –;

Учитель-спеціаліст – ;

8 т.р. – 1.

 

Мають педагогічні звання:

«Старший учитель» - ;

«Учитель-методист» - 1.

 

 

 

Список учителів російської мови та зарубіжної літератури 2018/2019 н.р.

 

№ ПІБ вчителя Кваліфікаційна

 • Назва навчального закладу Число, місяць, рік народжен. Осн. Роб./сум. Рік остан. атест. Посада Заг. педстаж З якого часу в школі Назва навч. закладу, який закінч. Курсова перепідготовка

 

 1. Чикало Марина Михайлівна Вища,
 • уч. Інзівська ЗОШ 04.07.1963 Осн. 2014 Вч.рос.м., з. л. 29 1989 Сімфероп. ДПІ, 1985 Березень 2016
 1. Тороус Марія Михайлівна Спец. Інзівська ЗОШ 29.05.1992 Осн. - Вч. укр. м., літ., р.м., з.л. 3 2014 МДПУ, 2014 (укр.м та л) -
 2. Путря Зінаїда Василівна ІІ Партизанська ЗОШ 07.01989 Осн. 2016 Вч. рос. м. та зар. літ. 6 2011 БДПУ, 2011(укр.мліт., зар. л.) 2016
 3. Завальнюк Людмила Олександрівна І Єлизаветівська ЗОШ 02.07.1960 Осн. 2016 Вч. укр. м., літ., зар. літ. 35 1985 ЗДПІ, 1985 Грудень 2015
 4. Фуклєва Ельвіра Анатоліївна І Борисівська ЗОШ 29.06.1967 Осн. 2013 Вч. рос.м., англ.м. 28 2001 ЗДПУ, 1989 (рос.) БДПУ2009 (а.м, зар.л.) Березень 2015
 5. Хула па Людмила Василівна І Борисівська ЗОШ 23.01962 Осн. 2016 Вч. укр. м., літ., зар. літ. 34 1983 ЗДПІ, 1983 (укр. м., літ.) Червень 2015
 6. Груба Людмила Павлівна Вища Єлисеївська ЗОШ 28.05.1963 Осн. 2014 Вч. укр. м., рос. м, з. л. 33 1984 ЗНУ, 1992 2017
 7. Рубанова Світлана Олександрівна І Орлівська ЗОШ 10.02.1968 Осн. 2015 Вч. рос. м. та зар. літ. 25 2001 ЗДУ, 1991 Червень 2013
 8. Шишман Наталія Михайлівна Вища, уч.-метод. Юр’ївська БЗОШ 03.05.1963 Осн. 2017 Вч. рос. м. та зар. літ. 33 1997 ЗДПІ Червень 2017
 9. Іванова Світлана Миколаївна Спец. Зеленівська ЗОШ 16.05.1978 Осн. - Вч. укр. м., літ., зар. літ. 15 2002 БДПУ (укр. м. і літ.) -
 10. Гусарова Валентина Дмитрівна Вища Зеленівська ЗОШ 02.10.1956 Осн. 2017 Вч. рос. м. та зар. літ., етики 30 1976 ЗДУ Квітень 2016
 11. Клюшник Ганна Михайлівна Вища Коларівська ЗОШ 31.07.1955 Осн. 2017 Вч. рос. м. та зар. літ., етики 44 1973 ЗДПІ Лютий 2014
 12. Дукова Тетяна Сергіївна ІІ Коларівська ЗОШ 22.07.1987 Осн. 2015 Заст.дирукр.м.,л.рос. м. і зар. літ., укр-во 9 2008 БДПУ
 • м, літ., поч. навчання, психолог.) -
 1. Воленко Антоніна Олександрівна ІІ Нельгівська ЗОШ 20.05.1981 Осн. 2015 Вч. поч. кл. та зар. літ. 6 2010 БДПУ (вч. укр. м., літ. зар. літ.) Січень 2014
 2. Авекіна Марина Сергіївна - Нельгівська ЗОШ 29.07.1996 Осн. - Вч. рос. м. та англ. м. 2 2015 4 курс БДПУ -
 3. Дойнова Наталя Леонідівна І Маринівська БЗОШ 20.02.1973 Осн. 2017 Вч. рос. м. та зар. літ. 20,11 2003 БДПІ (укр. м., літ., зар. літ.) Грудень 2015
 4. Кураченко Тетяна Михайлівна І Вячеславська ЗОШ 21.01.1971 Осн. 2016 Вч. укр. м.,л.,р.мзар. літ.,
 • 21 2014 БДПУ (укр. м. і л) Квітень 2016
 1. Ганчева Марія Іванівна І Вячеславська ЗОШ 31.10.1953 Осн. 2013 Вч. рос. м. та зар. літ. 41 1979 ДДПУ Грудень 2015
 2. Кіосєва Лілія Дмитрівна ІІ Радолівська ЗОШ 09.04.1963 Осн. 2017 Вч. рос. м. та зар. літ. 25 1992 БДПІ (укр. м. і літ.) Жовтень 2014
 3. Чебанова Лариса Іманівна Вища Радолівська ЗОШ 22.02.1977 Осн. 2015 Вч. укр. м., л., зар. літ.,
 • 19 2013 БДПІ (укр. м., літ.) Червень 2013
 1. Бучакчийська Ірина Анатоліївна 8 т. р. Банівська ЗОШ 17.03.1969 Осн. 2014 Вч. рос. м., поч. кл. 25 1997 БДПІ (укр. м., зар літ.), 2008 Червень 2013
 2. Кострікіна Тетяна Сергіївна Спец. Банівська ЗОШ 04.10.1990 Осн. - Вч. укр. літ., зар. літ. 3 2016 БДПУ, 2014 (+ укр. м., л.) -
 3. Чуйко Альона Григорівна І Банівська ЗОШ 08.08.1978 Осн. 2015 Вч. рос. м., англ. мови 17 2000 МДПІ,2000

БДПУ2009 Березень

2016

Категория: РМО | Добавил: Admin
Просмотров: 339 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar